Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
20 december 2019

Överenskommelse om gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker

Kommunen är nu överens med Wallenstam om en lösning för placering av en gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen den 9 januari 2020, där en bred politisk majoritet förväntas säga ja.

Placeringen av en gymnastik- och trampolinhall nära Mölnlycke centrum skapar god tillgänglighet för de många unga, lokala utövarna i berörda föreningar.

Hall anpassad för gymnastik och trampolin

Det som företrädare för kommunen och Wallenstam är överens om, är att Wallenstam bygger en hall som är anpassad för gymnastik- och trampolinverksamhet, enligt det underlag som förvaltning och föreningar tagit fram tillsammans. Kommunen köper den färdiga hallen och ansvarar därefter för förvaltningen av hallen samt hyr ut till föreningarna. Placeringen medger utöver god tillgänglighet även samplanering i arbetet med och driften av nya Wallenstam arena.
Förväntat datum för tillträde till hallen är den 1 juli 2021.

Så säger kommunalråden om placeringen:

– Det känns bra att få till placeringen av gymnastik- och trampolinhallen i Mölnlycke fabriker. Tillgängligheten och samordningen med andra idrotter kommer göra Mölnlycke ännu mer attraktivt. Roligt också för alla utövare att kunna lägga tiden på verksamheten istället för att hålla på att släpa på utrustningar fram och tillbaka, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Skönt att vi har hittat en lösning som gör att även gymnastik- och trampolinhallen kan ligga i ett centralt läge. Med detta beslut skapar vi förutsättningar för ett idrottscentrum i Mölnlycke, säger Patrik Linde (S), kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det är mycket positivt att kommunen får en trampolin- och gymnastikhall i Mölnlycke. Bra att samla flera idrotter på samma ställe. Att få barn och unga att röra på sig på ett roligt sätt är positivt. Önskar alla inblandade lycka till!, säger Maria Kornevik Jakobsson (C), kommunalråd och ordförande i välfärdsnämnen.

Flera turer innan slutlig placering

Redan den 14 november 2016 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige, att tillsammans med berörda delar av föreningslivet ta fram en plan för byggnation av permanenta hallar för gymnastik och trampolin. En placering i anslutning till Djupedalsskolan utreddes, men visade sig inte vara möjlig utifrån nuvarande detaljplan. Man bedömde också att en framtagning av ny detaljplan skulle försena projektet alltför mycket.

En ny plats för hallen hittades i Mölnlycke företagspark, vid Öjersjövägen. Förvaltning och föreningar var eniga och att gå vidare med den nya platsen och den 17 december 2018 beslutade kommunfullmäktige att godkänna den placeringen.

Efter detta har planerna för den nya Wallenstam arena i Mölnlycke fabriker tagit form och en ny möjlighet öppnades under sommaren 2019: att inrymma en gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) föreslog i augusti 2019, genom en skrivelse till kommunstyrelsen, att upphäva beslutet om placeringen av en gymnastik- och trampolinhall vid Öjersjövägen, för att kunna utreda och ta fram beslutsunderlag kring den nya, möjliga placeringen.

Nu är alltså förvaltning och en bred politisk majoritet överens med Wallenstam om att och hur den nya hallen ska kunna bli verklighet i Mölnlycke fabriker. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under första kvartalet 2020.

Relaterad information

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 17 december 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 19 september 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Per-Arne Larsson, sektorschef
031-724 61 00 Länk till annan webbplats. (kontaktcenter)
tof@harryda.se

Per Vorberg (M), ordförande kommunstyrelsen
031-724 63 20 Länk till annan webbplats.
per.vorberg@harryda.se

Patrik Linde (S), kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
031-724 63 13 Länk till annan webbplats.
patrik.linde@harryda.se