22 mars 2022

Ordningsvakter ska bidra till trygghet i kommunen

Ordningsvakter samtalar med säkerhetschef och kommunstyrelseordförande i Landvetter centrum.

Ordningsvakter blir en ny syn i Landvetter och Mölnlycke centrum. Här i samtal med säkerhetschef Per Mood och kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg.

I Landvetter och Mölnlycke centrum kommer ordningsvakter framöver att kunna patrullera. Kommunens ansökan om så kallade LOV3-områden har beviljats av Polisen.
– Förhoppningsvis ska det göra att fler känner sig trygga att vistas i våra centrum, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

I september 2021 skickade Härryda kommun in ansökan till Polisen om att få Landvetter och Mölnlycke centrum prövade och beslutade enligt lagen om ordningsvakter (LOV), paragraf 3. Ansökan har nu gått igenom, vilket innebär att kommunen får använda sig av ordningsvakter på båda orterna. Centrummiljöerna har upplevts som mindre trygga de senaste åren och händelser med skadegörelse och narkotikaförsäljning har ytterligare spätt på den upplevelsen.

– Möjligheten att sätta in ordningsvakter är jätteviktig och blir ett ytterligare komplement till exempelvis de väktarronderingar vi redan har, menar Per Vorberg. Det kommer att kunna öka den upplevda tryggheten men också faktiskt förebygga brottslighet.

Användning av vakter vid behov

Ordningsvakter kommer dels att kunna anlitas vid datum och tidpunkter då kommunen och polisen av erfarenhet vet att det kan vara bra i förebyggande syfte, dels kan de kallas in vid behov. Det finns ännu inget beslut om exakt hur mycket kommunen kommer att använda sig av vakterna.

– Nu när vi fått beviljat den här möjligheten ska vi titta närmre på hur och när vi ska ha ordningsvakter på plats i Landvetter och Mölnlycke, berättar kommunens säkerhetschef Per Mood. De ska vara här tillräckligt mycket för att bidra till ökad trygghet och det behovet kommer att variera efterhand.

Insatser för ökad trygghet

Härryda kommun arbetar på flera olika sätt och med olika insatser för att öka tryggheten i kommunen. Det sträcker sig från förebyggande arbete i skola och fritidsverksamheter och att trygghet i samhällsplanering och gatubild ses över, till åtgärder såsom ordningsvakter, väktare och kamerabevakning. Kommunen har ansökt hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om ytterligare möjlighet till utvändig kamerabevakning på kvällar och helger vid ett antal skolor. Svar på ansökan förväntas under våren.

Läs mer

Trygg och säker

Polismyndigheten om paragraf 3-platser (LOV3-områden) Länk till annan webbplats.

Ordningsvakter i Landvetter centrum.

Ordningsvakter i Landvetter centrum.

Kontakt

Per Mood, säkerhetschef
per.mood@harryda.se
031-724 63 17

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se
031-724 63 20 Länk till annan webbplats.