Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 augusti 2017

Ökat fokus på utvecklingsfrågor

Som ett led i att stärka utvecklingsperspektivet i Härryda kommun startade en utvecklingsfunktion 1 juli. I den nya funktionen ingår bland annat näringsliv, kommunikation samt administration och sekretariat.

- Tanken är att utvecklingsfunktionen ska kunna leda och samordna frågor som går tvärs igenom verksamheterna, säger kommundirektör Peter Lönn. Därför har till exempel ansvaret för digitalisering flyttat till utvecklingsfunktionen och det kan bli aktuellt med ännu fler områden som är av övergripande karaktär. Vi behöver stärka utvecklingsperspektivet.

Det är inte bara funktionen som är ny; 1 oktober börjar Birgitta Flärdh som utvecklingschef. Birgitta Flärdh kommer närmast från en liknande tjänst hos Gryning Vård och har innan dess arbetat många år i Göteborgs stad.

Kontakt

Peter Lönn, kommundirektör
031-724 63 24
peter.lonn@harryda.se