Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
8 november 2018
Lyssna

Ökad polisnärvaro i Mölnlycke efter skjutningen

Polisen fortsätter finnas på plats i Mölnlycke efter helgens skjutning. Syftet är både att skapa trygghet och ta emot tips från allmänheten.

Polisen finns på plats i Mölnlycke efter helgens skjutning.

Många har frågor om polisens arbete efter helgens skjutning mellan två olika grupper varav en med anknytning till ett mc-gäng. Vi frågade polisen hur de arbetar.

— Vi fortsätter att jobba trygghetsskapande och är ute med uniformerad personal på dagar och kvällar. Dels för att prata med medborgare som känner oro, dels för att få in tips om händelsen, säger Christian Nylén, biträdande chef för lokalpolisområde syd.

Hur länge kommer polisen ha ökad närvaro i Mölnlycke?

— Det kommer vara en tid framöver i varierande omfattning.

Hur arbetar ni på polisen med kriminella i vår kommun?

— Det ska vara svårt att vara kriminell och vi ligger på dessa personer. Vi arbetar bland annat med kartläggning och polisiära åtgärder som tillslag, stoppa fordon och gripa personer som begår brott.

— Men för att komma åt kriminalitet måste man börja tidigt, från småbarnsåren upp till förskolan och skolan. Att bara prata om att sätta in fler poliser, blir som att sätta plåster på såren. Det hjälper väldigt kortsiktigt. Polisen står inte ensam om att lösa kriminalitet och brottslighet. Det krävs kraftfulla insatser från tidig ålder, till exempel i form av socionomer och lärare. Att få vuxna personer att sluta vara kriminella är svårt.

Tätt och långsiktigt samarbete

Polisen har ett tätt samarbete med Härryda kommuns olika verksamheter från säkerhetssamordning till skolor och socialtjänst för att arbeta förebyggande och långsiktigt med brottslighet.

— Det arbetet ska vi fortsätta med. Vi arbetar utifrån den lokala problembilden. Genom att lyssna på medborgarna försöker vi komma fram till åtgärder. Vi är närvarande på orten och arbetar aktivt med de personer som har valt den kriminella vägen i livet.

Kan allmänheten känna sig trygg efter det som har hänt?

— Ja, man kan absolut känna sig trygg. Den här händelsen är isolerad, det är två kriminella fraktioner som har en konflikt. Det kan komma efterverkningar, men tredje man behöver inte känna rädsla eller oro, säger Christian Nylén.

Kontakta polisen

Om du har tips eller gjort iakttagelser i samband med händelsen, kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Du kan också besöka polisen.se.

På måndagar klockan 13-15 finns polisen på plats i kommunhuset för att träffa allmänheten.

Läs mer

Trygghet och säkerhet i fokus efter helgens skjutning Öppnas i nytt fönster.

Läs mer här om Polis på plats. Öppnas i nytt fönster.