Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
29 september 2021

Ökad krisberedskap med trygghetspunkter

Som en del i kommunens krisberedskap bygger Härryda kommun upp trygghetspunkter på fem platser.

Genom trygghetspunkterna ska du som invånare kunna få stöd vid en svårare samhällsstörning eller vid höjd beredskap. Här ska du kunna få information om läget, också när telefon och internet ligger nere. Du ska kunna hämta dricksvatten, ladda din telefon eller radio och vid behov få enklare förtäring.

I filmen berättar Per-Arne Larsson, säkerhetschef, om trygghetspunkterna: