Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 februari 2022

Nytt hållbarhetspris ska inspirera fler att agera

Fjäril på blå blommor i stadsmiljö.

Ekonomi, miljö och sociala perspektiv ska samspela för en hållbar utveckling.

Härryda kommun delar för första gången i år ut ett hållbarhetspris. Priset ska gå till en invånare eller företagare i kommunen som har gjort en insats, som på ett tydligt sätt förbättrar förutsättningarna för en hållbar utveckling – ur ekonomiskt, socialt eller miljömässigt perspektiv. Nomineringsperioden är öppen till och med den 18 mars.

Kommunen delar varje år ut ett antal priser, stipendier och hedersutmärkelser, med syfte att premiera goda initiativ och för att inspirera fler att agera inom olika områden. Det handlar om ledarskap inom föreningslivet, om företagande, kulturgärningar och om insatser för allas lika möjligheter oberoende av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. I år kompletteras tidigare priser med Härryda kommuns hållbarhetspris.

– Vi har långtgående ambitioner för hållbarhetsarbetet, både som kommun och när det gäller hur vi uppmuntrar andra samhällsaktörer att bidra, säger Per Vorberg (M), ordförande i kommunstyrelsen. Hållbarhetspriset ska fungera både som ett erkännande av den som lagt ned kraft på att skapa förändring och som inspiration för andra.

– Det görs så mycket bra och spännande på olika håll. Om vi som kommun kan visa fram de goda exemplen så bidrar vi till ökad kunskap och förhoppningsvis till att fler vill bidra till det goda samhället, menar Patrik Linde (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunanställda kan inte nomineras för insatser i sin tjänsteutövning. De kan däremot bli tilldelade ett hedersomnämnande för sin gärning inom hållbarhetsarbete.

Ungdomar deltar i juryarbetet

Nytt för i år är också att ungdomar deltar i arbetet med såväl hållbarhets- som hbtq-priset. Representanter från kommunens ungdomsråd är med i processen under nomineringsperiod och urval för det förslag till pristagare, som välfärdsnämnden respektive kommunstyrelsen sedan beslutar om.

Prisutdelning på nationaldagen 6 juni

Utdelningen av hållbarhetspris, htbq-pris, kulturpris, kulturstipendium och priset för årets föreningsledare sker vid firandet av nationaldagen den 6 juni

Välkommen att nominera din kandidat!

Hållbarhetspriset

Fler priser och stipendier i Härryda kommun