Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 maj 2017

Nytt förslag på utformning av järnväg Göteborg-Borås

Sverigeförhandlingen har presenterat en ny möjlig utformning av järnvägen mellan Göteborg och Borås. Diskussioner har inletts med bland andra Härryda kommun om att sträckan i en första fas ska trafikeras med snabba regionaltåg, men samtidigt förberedas så att den kan byggas ut för höghastighetstrafik.

Stråket mellan Göteborg och Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. En järnväg med snabba regionaltåg och kortare restider skapar möjligheter för hela regionen till ett ökat bostadsbyggande, en större arbetsmarknadsregion och internationell tillgänglighet via Landvetter flygplats.

– Sverigeförhandlingens förslag ligger helt i linje med den funktionsutredning som Västra Götalandsregionen och kommunerna längs sträckan varit överens om sedan länge. Nu skapas nya möjligheter att förhandla fram en lösning som ger stor regional nytta, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg.

Vårt nya samhälle Landvetter södra är en unik möjlighet att bygga ett hållbart samhälle från grunden och möta framtidens behov av bostäder. En ny järnväg banar väg för denna möjlighet.

Härryda kommun fortsätter också arbetet med att möjliggöra en ny station i nedsänkt läge i Mölnlycke, ett sammanhållet centrum och ett attraktivt stationsområde. Just nu tittar vi på hur förutsättningarna för bland annat utformning och tiden för genomförande kan komma att ändras i och med de diskussioner som förs.

Trafikverket ska presentera ett förslag till ny nationell plan för 2018-2029 senast den 31 augusti. I mars presenterades regeringens direktiv inför den nationella planen.

Länkar

Här hittar du Sverigeförhandlingens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Här hittar du Västra Götalandsregionens funktionsutredning Länk till annan webbplats.

Här hittar du information från Trafikverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om Landvetter södra

Läs mer om Mölnlycke stationsområde

Kontakt

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se

Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef
031-724 62 85
hakan.jacobsson@harryda.se