Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 december 2018

Ny politisk organisation från årsskiftet

Sammanträde i kommunfullmäktige. Foto: Jan Kwarnmark

Från årsskiftet har Härryda kommun en ny politisk organisation.
- Den gör att vi politiker kommer närmare verksamheterna och kan styra, följa upp och ta ansvar på ett bättre sätt, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Härryda kommun har haft en politisk organisation där kommunstyrelsen har varit ansvarig nämnd för i stort sett all verksamhet. I den nya organisationen landar ärenden inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid istället hos den nytillsatta välfärdsnämnden. En annan stor förändring är att de politiska beredningarna, där man formulerat mål till förvaltningen att jobba efter, är borttagna. Iställlet finns en fast beredning; framtidens välfärd och samhällsutveckling.

Större politiskt inflytande

- Den tidigare organisationen byggde på att politiken skulle vara långt bort från verksamheten och styra med ”mål om ett önskvärt uppnått tillstånd inom en till två mandatperioder”. Samtidigt hade vi ”bara” kommunstyrelsen som skulle ansvara för all verksamhet, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

- Människor som engagerar sig politiskt gör det för att man vill vara med och påverka i verkligheten och det arbetet ska vara meningsfullt. Den nya organisationen med två nämnder gör att fler politiker får vara närmare verksamheterna och påverka.

Kommer invånarna att märka någon skillnad tror du?
- Förhoppningsvis kommer kommunen att fungera ännu bättre för nu kan vi styra, följa upp och ta ansvar på ett tydligare sätt. Men generellt tror jag inte att invånarna bryr sig om vår organisation, utan förväntar sig en trygg, framgångsrik kommun där saker och ting fungerar i till exempel skolan och omsorgen eller när det gäller vattenförsörjning och samhällsutveckling.

Välfärdsnämndens ordförande är nytt kommunalråd

Ordförande för den nya välfärdsnämnden, Maria Kornevik Jakobsson (C), är från årsskiftet även kommunens tredje kommunalråd. Övriga kommunalråd är Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S).
Presentation av Maria Kornevik Jakobsson (C)

Kommunstyrelsens ansvarsområden från 2019:

  • Uppgifter enligt kommunallagen
  • Samhällsbyggnadsfrågor till exempel: detaljplaner, fastighet/lokaler, Trafik, va och avfall, exploatering.
  • Frågor som inte ligger under någon annan nämnd till exempel: Näringsliv, miljö, internationella frågor, krisledning

Läs mer om kommunstyrelsen

Välfärdsnämndens ansvarsområden:

  • Utbildning
  • Socialtjänst
  • Kultur och fritid

Läs mer om välfärdsnämnden