Kontakt
24 maj 2018
Lyssna

Ny lag ska skydda personuppgifter om dig

Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera en person. Ett collage av bilder visar en äldre kvinna och hennes dotter, förskolebarn som är ute när det regnar, en ung kille på ett bibliotek och ett barn som blåser på en maskros.

Du ska få ett bättre skydd för din personliga integritet. Det är tanken bakom den nya lagen, dataskyddsförordningen, som börjar gälla den 25 maj. Härryda kommun, liksom andra kommuner, myndigheter och företag, är skyldig att följa lagen. Det är ändå bra att du själv känner till lite om den nya lagen och vilka rättigheter du har när det gäller personuppgifter.

Har du någon gång ansökt om en förskoleplats för ditt barn? Har du lånekort på biblioteket? Kommer du någon gång att skicka in handlingar för att få bygglov för en ny altan? Bli anställd av Härryda kommun?

Det här är några situationer när du lämnar personuppgifter om dig själv till Härryda kommun, som till exempel namn, personnummer, adress och telefonnummer. Det betyder att den nya lagen gäller dig.

Lagen ska ge skydd 

Imorgon, den 25 maj 2018, börjar en ny lag att gälla i Sverige och övriga EU – och förstås också i Härryda kommun. Lagen heter dataskyddsförordningen. Den internationella förkortningen är GDPR som står för General Data Protection Regulation.

Lagen ska skydda människors personliga integritet på ett bättre sätt än den tidigare personuppgiftslagen. Ett exempel är att Härryda kommun inte kan spara alla sorters personuppgifter om människor hur länge som helst. Ett annat exempel är om en medarbetare från Härryda kommun är ute och fotograferar i jobbet. Om medarbetaren vill ta bilder där personer syns tydligt kommer personerna oftast att behöva godkänna att de syns på bilder som ska läggas ut på till exempel kommunens webbplats eller Facebook-konto.

Bra med grundläggande kunskap

Dataskyddsförordningen är väldigt detaljerad. Även om
kommuner, myndigheter och företag är skyldiga att följa lagen, är det bra om du själv vet lite grann vad det handlar om – och vilka rättigheter du har.

Därför har Härryda kommun gjort en översikt skriven på
klarspråk, för att ge dig en överblick över vad som gäller från den 25 maj. Du hittar vår information om den nya lagen på kortadressen: härryda.se/personuppgifter

Kontakt

Madeleine Wiik, jurist & kontaktperson för hantering av personuppgifter
031- 724 87 41
madeleine.wiik@harryda.se