Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
16 oktober 2020
Lyssna

Nya regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober beslutade politikerna om en ny modell för stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun.

Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 15 oktober beslutat att införa nya regler kring stöd för ideella föreningar och folkbildning. Det nya regelverket förordar föreningars aktiviteter och vänder sig till hela föreningslivet oavsett inriktning.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2021. Under första halvåret av 2021 kommer Härryda kommuns föreningsservice under en övergångsperiod tillämpa särskilda övergångsbestämmelser för att underlätta införandet av de nya reglerna. Mer information om det uppdaterade regelverket och övergångsbestämmelser mellan de gamla och nya reglerna kommer att publiceras i november 2020.

Här kan du läsa de antagna reglerna för Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun (punkt 9). Pdf, 21.3 MB.

Bakgrund

De tidigare reglerna för stöd till ideella föreningar och folkbildning började gälla 1 januari 1999. För att modernisera regelverket började föreningsservice i mars 2018 arbeta med en totalöversyn av stödformer som bidrag och taxor. Ett första förslag av det omarbetade stödet lämnades till välfärdsnämnden i juni 2019 som beslutade att inhämta fler synpunkter från föreningslivet under första halvåret 2020.

Kontakt

Andreas Høgfeldt, föreningsutvecklare
andreas.hogfeldt@harryda.se
031-724 64 59