Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 december 2018

Nya bostadslösningar för nyanlända

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november att ge förvaltningen i uppdrag att iordningställa en ledig lokal på Borgåsvägen i Landvetter till boende åt nyanlända. Förvaltningen fick även i uppdrag att utreda möjligheten att hyra lokaler i Stockabäck i Rävlanda för samma målgrupp.

Förvaltningen har tidigare fått i uppdrag att utreda möjligheterna att iordningställa den före detta förskolan Borgåsen i Landvetter till boende åt nyanlända barnfamiljer under två års tid. Utredningen visar att genom mindre ombyggnationer kan fyra enheter/lägenheter skapas för cirka 17–21 personer.

Ansökan om tillfälligt bygglov är påbörjad och inflyttning beräknas ske under våren 2019. Lokalerna ägs av en privat fastighetsägare.

Bostäder i Stockabäck i Rävlanda utreds

Vid kommunstyrelsens novembermöte fick förvaltningen även i uppdrag att utreda möjligheten att hyra lokaler i Stockabäck i Rävlanda för boende åt nyanlända under två års tid. Förutsättningen är att det finns möjlighet för de boende att ta sig till skola, sfi-studier och praktik.

Lokalerna ägs av en privat fastighetsägare. Förvaltningens utredning presenteras på kommunstyrelsens nästa möte, 10 december.

Bakgrund

Migrationsverket har anvisat 254 personer till Härryda kommun under 2017 och 2018. I dagsläget kvarstår 26 personer som vi ska ta emot. Anvisningstalet för 2019 är 76 personer.

Kontakt

Elsie Johansson, verksamhetschef för integration och arbetsmarknad
elsie.svederbergjohansson@harryda.se, 031-724 86 64