Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
8 januari 2019
Lyssna

Nu kan du nominera till hbtq-priset

Härryda kommuns hbtq-pris delas ut till den eller de som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Priset är öppet för nomineringar under perioden 1 januari till 1 mars.

2019 är första gången det årliga hbtq-priset delas ut i Härryda kommun. Vem som helst kan nominera den eller de man anser förtjänar priset under perioden 1 januari till 1 mars.

Den eller de nominerade ska vara verksam inom Härryda kommun eller ha gjort en insats som på annat sätt har anknytning till kommunen. Den eller de nominerade kan vara företag, en arbetsplats, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra sammanhang där en person eller grupp främjat hbtq-rättigheter.

Pristagaren erhåller en summa om 5 000 kronor. Prisutdelning sker den 17 maj på den internationella dagen mot homofobi och transfobi i ett av kommunens kulturhus.

Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen och lämnar förslag på vinnare med motivering till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser prisets vinnare vid sammanträdet i april.

Bakgrund

Den 26 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige att införa Härryda kommuns hbtq-pris (Dnr 2017KS532) för att sätta fokus på frågor om mångfald och allas lika värde.

Besök sidan om hbtq-priset för att nominera och läsa mer om Härryda kommuns hbtq-pris.

Kontakt

Joakim Albrektson, Kulturchef
031-724 64 34
joakim.albrektson@harryda.se