Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 februari 2018
Lyssna

Nu inför vi servicegarantier

Uppfyller vi inte vårt åtagande inom utsatt tid så har du rätt till ekonomisk kompensation. Det är syftet med våra servicegarantier. Vi startar med tre områden: bygglovsbeslut, förskoleplats och plats på särskilt boende.

- Införandet av servicegarantier är en del i den politiska majoritetens arbete med att kommunen ska vara serviceorganisation med myndighetsansvar till våra medborgare och näringsliv. Nu tar vi några första steg innan vi fyller på med fler servicegarantier allt eftersom. En servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad medborgaren kan förvänta sig av kommunen. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och på lika villkor för alla, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Servicegarantin gäller från det datum som vi till exempel tagit emot din kompletta ansökan om bygglov eller fattat beslut om att du har rätt till plats på särskilt boende.

Behöver jag själv ha koll på datumet och bevaka mitt ärende?

- Nej, det behöver du inte. Vi har koll på tiderna och faller garantin ut så får du automatiskt information om det, säger Bo Ekström, ekonomichef.

Tanken är att vi ska införa fler servicegarantier framöver. Garantierna tas fram i samband med det årliga budgetarbetet och beslutas vid kommunfullmäktiges novembermöte.

Servicegaranti bygglov

Servicegaranti förskoleplats

Servicegaranti särskilt boende

Kontakt

Bo Ekström, ekonomichef
031- 724 61 00 (växel)
bo.ekstrom@harryda.se