Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 maj 2021

Nej till förslag för ny järnväg genom Härryda

Kommunstyrelsen i Härryda kommun beslutade på torsdagen att säga nej till Trafikverkets förslag till ny järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås. Istället vill kommunstyrelsen att arbetet fokuseras på att utveckla spår för pendel- och regiontåg och att Mölnlycke station är en utgångspunkt.

I ett remissyttrande tar kommunstyrelsen också ställning för att korridor Mölnlycke och Tulebo har för stor negativ påverkan och bör avfärdas.

– Förslaget i vårt yttrande ger mest medborgarnytta, utveckling och funktion, den bästa lösningen helt enkelt! säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Vill ha en station i Mölnlycke

Gårdagens beslut innebär att kommunstyrelsen väljer ett annat yttrande till Trafikverket än det förslag som kommunens samhällsbyggnadssektor hade tagit fram inför mötet.

Majoriteten och socialdemokraterna i Härrydas kommunstyrelse vill istället att Trafikverket ska gå tillbaka till en äldre plan, där utbyggnaden var kopplad till pendel- eller regiontåg med stopp i bland annat Mölnlycke. Det är också det förslag som kommunen kommer att skicka som yttrande till Trafikverket i det tredje och sista samrådet.

 

Inget alternativ är tillräckligt bra

I Trafikverkets nuvarande förslag ska ett av spåren för höghastighetståg gå genom en bergtunnel under Härrydas kommuns största ort Mölnlycke. I det yttrande som kommunstyrelsen antog anges att risken är stor för långvariga negativa konsekvenser för Mölnlyckebor, bland annat med störande buller och skakningar från tunneln. Dessutom skulle Mölnlyckekorridoren kunna försvåra framtida utveckling av samhället.

I den andra alternativet, en dragning förbi Tulebo söder om Mölnlycke, föreslås järnvägen gå ovan jord nära kommunens enda dricksvattentäkt Finnsjön och genom samhället Benareby. Det alternativet vill kommunstyrelsen inte heller se förverkligas.

– Det känns bra att vi kan enas om ett förhållningssätt i denna fråga. Det känns helt rätt att säga nej till en järnväg som inte ger våra invånare något positivt. Vi som politiker ska stå upp för det som är bäst för våra invånare och det gör vi nu, säger Patrik Linde (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lämna synpunkt senast 11 juni

Härryda kommun är en av många berörda parter som lämnar synpunkter på Trafikverkets samrådsförslag. Allmänheten kan också tycka till och ställa frågor direkt till Trafikverket fram till fredag den 11 juni.

Nästa år avgör Trafikverket slutgiltigt var en korridor för den nya järnvägen ska gå.

Läs mer om Trafikverkets förslag