Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 oktober 2017
Lyssna

Mölnlyckes utveckling i fokus på dialog

På tisdag är det dags för kommundelsdialog i Råda Rum i Mölnlycke. Det som kommer fram blir ett viktigt underlag för en stadsbyggnadsstudie som görs. I stadsbyggnadsstudien zoomas perspektivet ut för att omfatta hela centrala Mölnlycke medan detaljplanearbetet med stationsområdet går på sparlåga.

Stadsarkitekt Matilda Svenning, vad är det för stadsbyggnadsstudie av Mölnlycke som ska göras?
– Mölnlycke har stor potential att utvecklas som ort. Genom att göra en stadsbyggnadsstudie ska kommunen tillsammans med arkitektkontoret White hitta strategier för hur vi förstärker och utvecklar den potentialen och också tar oss an de utmaningar som finns. Frågor vi ställer oss i arbetet är hur Mölnlycke ska utvecklas med bebyggelse och grönområden i takt med att Mölnlycke växer. Hur formar vi en attraktiv stadskärna och centrum som mötesplats?

Hur kan jag som Mölnlyckebo vara med och påverka?
– På tisdag 17 oktober är du varmt välkommen att delta i en workshop som leds av våra kommunpolitiker där bra och mindre bra platser i Mölnlycke diskuteras. Det kan vara allt ifrån bästa stället att ta en kaffe i solen på, till att prata om platser som känns otrygga. Jag hoppas att många tar chansen att ge sin bild av Mölnlycke. Det som kommer fram blir ett viktigt underlag till stadsbyggnadsstudien.

Och vad händer sedan?
– Målet med stadsbyggnadsstudien är att ta fram ett förslag till en stadsbyggnadsplan för Mölnlycke. Förslaget ska testas rent tekniskt, och efter årsskiftet presenterar vi förslaget och ger oss ut för att träffa Mölnlyckebor, fastighetsägare och handlare för att fortsätta samtalet om Mölnlyckes framtida utveckling.

Varmt välkommen till Råda rum på tisdag 17 oktober klockan 19-21.

Läs mer här om våra kommundelsdialoger.

Kontakt

Matilda Svenning, stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)
matilda.svenning@harryda.se

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se

Patrik Linde (S), kommunstyrelsens vice ordförande
031-724 63 13
patrik.linde@politiker.harryda.se