Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 oktober 2017
Lyssna

"Mölnlycke är en helt egen unik pusselbit"

Mölnlyckes framtida utveckling, potential och utmaningar som ort stod på agendan när det var kommundelsdialog på tisdagen.

Mölnlycke har potential att utvecklas som ort, och genom att göra en stadsbyggnadsstudie ska Härryda kommun hitta strategier för hur den potentialen tas till vara. Frågor som ställs i studien är hur Mölnlycke ska utvecklas med bebyggelse och grönområden i takt med att orten växer. Men för att kunna hitta strategier för framtiden, behöver man också veta hur nuläget ser ut.

På tisdagen var Mölnlyckes framtida utveckling ämnet för kommundelsdialogen. Härryda kommuns stadsarkitekt Matilda Svenning och Martin Clase från White arkitekter som hjälper kommunen med studien inledde.

– Det är inte så att vi går in och gnuggar händerna, och tänker att ja! – nu ska vi förtäta eller kopiera något som vi hittat någon annanstans. Vi måste förstå vad uppdraget består av och förstå Mölnlycke. För Mölnlycke är en helt egen unik pusselbit. Därför är det extra roligt att få direktkontakten med er som bor och verkar i Mölnlycke, inledde Martin Clase som berättade om de potentialer och utmaningar i Mölnlycke som man hittills har sett.

Grönskan en potential – biltrafik en utmaning

Potentialen ligger i grönskan och vattnet, hur ett levande centrum kan bli ännu mer levande genom att till exempel skapa rum i stadsbilden och hitta platser som får Mölnlyckebor att röra sig mer och stanna i centrum. Clase lyfte också att värdet som grönskan och Mölndalsån ger, kan stå i konflikt med att det i dag är mycket biltrafik som går genom centrum men inte nödvändigtvis till centrum. Clase pekade också på att järnvägen som barriär är en utmaning.

Samtal runt bord och kartor

Efter Martin Clases inledning, var det dags för samtal runt borden. Med hjälp av kartor och små klistermärken i olika färger hjälptes politiker och medborgare åt att identifiera och diskutera bra och dåliga platser, platser med potential och viktiga stråk och kopplingar.

Vid den avslutande sammanfattningen var det flera som lyfte just grönskan och vattnet som på olika sätt är viktigt för trivseln i Mölnlycke, och trafiken som en utmaning. Vid något bord föreslogs att man ska stänga genomfarten genom centrum i höjd med Hemköp och Coop. Ett annat bord tyckte att det vore trevligt med ett torg vid trappan intill Mölndalsån, och kanske skulle det också finnas möjlighet med en restaurang? Utveckla gångstråk längs Rådasjön och Massetjärn och en brygga ut i Rådasjön, ett idrottskluster i Mölnlycke företagspark och bussfickor längs Allégatan var idéer som nämndes.

Här kommer du inom ett par veckor hitta en sammanställning av vad som mer sades under kommundelsdialogen. Du som vill ha ett mejl när sidan uppdateras kan också anmäla dig som prenumerant.

Här kan du läsa mer om stadsbyggnadsstudien.

Kontakt

Matilda Svenning, stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)
matilda.svenning@harryda.se

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se