Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 oktober 2016
Lyssna

Mölnlycke ämnet för kvällen

Hur mycket och fort ska det byggas i Mölnlycke? Det var en av de största frågorna när kommundelsdialogen kom till kommunens centralort.

På kommundelsdialogerna får kommunens invånare möjlighet att själva vara med och påverka utvecklingen. I grupper om 7-10 personer får alla möjlighet att ställa sina frågor och tycka till. På plats finns både tjänstemän och politiker för att svara på frågor, diskutera och anteckna synpunkter.

– Det ni kommuninvånare säger är viktigt för oss. Vi är inte här som politiker från olika partier, utan som representanter från kommunstyrelsen för att vi vill veta vad ni kommuninvånare tycker och tänker, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Byggandet

Det byggs mycket i Mölnlycke den närmaste tiden, arbetet med 600 nya bostäder vid Mölnlycke fabriker går framåt och i nästa vecka, den 3 november, tas första spadtaget för ett 80-tal hyresrätter, ett 40-tal bostadsrätter och tio radhus i Stenbrottet vid Djupedalsäng.

Byggandet blev också ett hett diskussionsämne på kommundelsdialogen i kommunhuset. De flesta på plats var med på att Mölnlycke måste fortsätta att växa, även om en del uttryckte åsikter om att det inte får ske i för snabb takt. Många var också inne på att det är viktigt att det byggs olika typen av boenden, inte minst trygghetsboenden för äldre.

Oroligheter

Oroligheter i Mölnlycke centrum var något som togs upp på kommundelsstämman i våras. Nu uttryckte en grupp att situationen i centrum blivit klart bättre efter sommaren, delvis på grund av en ökad polisnärvaro under kvällar och helger.

Lokaler

En grupp ville se fler lokaler för olika aktiviteter i Mölnlycke. Önskemål om såväl en inomhusbana för boule, en simhall och lokal för mattcurling framfördes och noterades.

Oppositionsrådet Mats Werner (S) rundade av en trevlig kväll, som precis som under kommundelsdialogerna i Rävlanda och Landvetter präglades av god stämning, öppenhet och roliga diskussioner. Väl mött på nästa kommundelsdialog i Hällingsjö den 10 november.

Kontakt

Emelie Ivarson, beredningssekreterare
031-724 61 58länk till annan webbplats
emelie.ivarson@harryda.se