Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 maj 2019
Lyssna

Minskningar i kommunens budget inför 2020

Nu pågår arbetet inför budgetåret 2020. Jämfört med tidigare år är det ekonomiska läget mer bekymmersamt. Det beror bland annat på minskade statsbidrag, att skatteintäkterna inte ökar lika mycket som förut samt på oförutsedda kostnadsökningar i verksamheterna.

Sammantaget minskar det ekonomiska rörelseutrymmet med ungefär 70 miljoner kronor inför år 2020. Därför krävs kostnadsminskningar och eventuellt besparingar för att klara vårt kommunala uppdrag.

Den 16 maj presenterade förvaltningen en ekonomisk bedömning för kommunstyrelsens ekonomiutskott, kring hur verksamheten kan planeras utifrån de nya ramarna. Bedömningen kommer att finnas med som ett underlag på kommunstyrelsens möte den 29 maj. Där behandlas förslag på ekonomiska ramar tillsammans med mål, inriktningar och uppdrag för 2020-2024. Ärendet går sedan vidare till kommunfullmäktige, som sammanträder den 17 juni.

Förvaltningen har bland annat tittat på vilka verksamheter som har högre kostnader än andra jämförbara kommuner, och var det går att göra besparingar utan att ge avkall på lagstadgade uppdrag. Vilka konkreta åtgärder som blir aktuella arbetas fram genom fortsatt dialog mellan politiker och förvaltning, och bestäms under hösten 2019.

Länk till handlingarna för kommunstyrelsens sammanträde 29 majlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (underlaget om förvaltningens ekonomiska bedömning för 2020-2024 börjar på sidan 209)

Läs mer om kommunens ekonomi och budgetlänk till annan webbplats.

Kontakt

Bo Ekström, ekonomichef
bo.ekstrom@harryda.se