13 oktober 2021

Med ditt bidrag kan Massetjärn bli en park för alla

Tycker du att parken runt Massetjärn i Mölnlycke behöver ett lyft? Eller vill du ha den så som det är? Nu finns ett enkelt sätt att ge din syn på hur parken ska vara. Ladda ner appen Mitt Härryda i din mobil och tyck till. Du har till mitten av november på dig.

Promenad, träning, lek eller bara en stunds avkoppling? Härryda kommun vänder sig till dig som är i området kring Massetjärn i Mölnlycke centrum, och till dig som gärna skulle vara där oftare. Finns det saker du vill se mer av eller vill du ha parken som den är?

Oavsett vad du tycker kan dina förslag och synpunkter påverka utvecklingen av parken kring Massetjärn till en park för alla.
Det är enkelt att lämna synpunkter och förslag.

Tyck till var och när du vill

Ladda ner appen Mitt Härryda i din mobiltelefon och klicka på en karta som visar området. Låt oss ta del av dina tankar och förslag om parken. Du kan lämna flera förslag i app-tjänsten Medborgardialog, både specifika förslag för en bestämd plats eller allmänna synpunkter och idéer. 

Medborgardialog för Massetjärns utveckling

Du har till mitten av november på dig att lämna förslag.
När alla förslag är insamlade och bearbetade kommer Härrydas politiker att besluta om fortsatt utveckling av området runt Massetjärn.