Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
8 mars 2017

Många nyfikna på vårt nya stationsområde

Över hundra personer tog chansen att få prata med politiker och tjänstemän om vårt nya stationsområde där vi planerar för 1000 nya bostäder. På tisdagen var det kommundelsdialog i Mölnlycke.

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande inledde kvällen, följd av samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson och projektledare Anna Lundqvist. De beskrev bakgrunden till varför och hur Härryda kommun arbetar med att utveckla Mölnlycke som ett attraktivt stationssamhälle.

Minglade runt borden

När bakgrunden till arbetet beskrivits och stadsarkitekt Matilda Svenning presenterat den senaste idéskissen, var det dags för invånare, politiker och tjänstemän att mingla. På borden låg idéskissen framme och den som ville kunde ta med sig sitt eget exemplar hem. Politiker och tjänstemän antecknade intensivt, och många av dem som var på plats tog tillfället i akt att själva skriva ner sin fråga eller synpunkt på en post it-lapp.

Ämnen som engagerade

Bland de ämnen som diskuterades märktes trafikflödet i och genom centrum. Oro uttrycktes för att det blir trångt på vissa vägar. Höjden och utformningen av husen var också något som engagerade många. Fyra-fem våningar tyckte några skulle vara lagom, medan någon annan lyfte att det gärna får vara 8-10 våningar, annars blir det inget riktigt centrum eller underlag för handel. Längden på överdäckningen diskuterades, där man gärna skulle se en ännu längre överdäckning än vad idéskissen visar. Utvecklingen av handeln i centrum och vad som händer med de verksamheter som i dag ligger längs med järnvägen var också sådant som lyftes.

Synpunkterna gås igenom

Projektledaren Anna Lundqvist var nöjd med kvällen.

– Jag vill tacka för alla engagerade samtal under kvällen, och också för de kloka frågor och synpunkter som har kommit in. Nu sätter vi oss och går igenom det som framförts för att ta med oss det i vårt fortsatta arbete. Jag ser redan att det finns frågor som vi vill prata mer med våra invånare kring. Vi återkommer med formerna för de samtalen, säger projektledare Anna Lundqvist.

Mer information och Facebook

En sammanställning av synpunkterna kommer samlas på harryda.se/molnlyckecentrum. Där hittar du även mer information.

I samband med kommundelsdialogen startades en Facebooksida där du bland annat kommer kunna följa arbetet. Du hittar den här: facebook.com/mittmolnlycke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Anna Lundqvist, projektledare
031-724 61 00 (växel)
anna.lundqvist@harryda.se