Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
19 september 2017
Lyssna

Majoritetens förslag till budget godkänt

Ekonomiutskottet godkände idag majoritetens förslag till budget. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sportpartiet har tillsammans lagt en gemensam budget/plan för 2018-2022. I förslaget ingår bland annat ökade resurser till skolan.

I majoritetens förslag till budget ingår bland annat satsningar på grundskolan genom utökade resurser till varje rektor, fler psykologtjänster samt mer ekonomiska resurser till kulturaktiviteter och studiebesök.

Simhall och ishall är efterfrågat bland invånare och majoriteten föreslår att uppförande av dessa ska planeras för inom ramen för Landvetter södra. Även kommunens översiktsplan ska ses över; förvaltningen får i uppdrag att förbereda för en uppstart kring arbetet.

Planskild korsning i Rävlanda
Trafikfrågor finns också med i budgetförslaget. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja en förstudie kring möjligheterna att bygga en planskild korsning i Rävlanda. Dessutom ska hållplatser och cirkulationsplatser ses över för att skapa en säkrare trafikmiljö och ett bättre trafikflöde.

Näringsliv och kommunikation är två områden som majoriteten i sitt förslag till budget vill utveckla. Man vill också att förvaltningen tar fram en strategisk plan för hur kommunen kan arbeta med FN:s Agenda 2030 - globala mål för hållbar utveckling.

Och sist, men inte minst - hur näringsrik är maten som levereras till personer med hemtjänst? Det får förvaltningen i uppdrag att redovisa.

Vad är det för slags budget ni lägger?
- Vår budget för 2018 kompletterar och förstärker ansvarsfullt förra årets budget, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi är på en spännande resa, när det gäller utveckling av kommunen. Förutom uppdraget om att Härryda skall vara en kommunikativ kommun, är till exempel "Grundskolepaketet" en tydlig signal på hur viktig vi tycker skolan är. Jag hoppas att många läser vår budget och tycker vi är just ansvarsfulla, ser att vi har en idé och är på en resa man vill vara med och utveckla.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november klubbas budgeten för 2018.

Majoritetens förslag till budget 2018 Pdf, 4.8 MB.

Kontakt

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se
031- 724 63 20