Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
17 oktober 2017
Lyssna

Lyssna på informationsmötet om Götalandsbanan

På måndagen var Trafikverket på plats i Mölnlycke för att informera om vad som nu händer i planeringen av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Missade du mötet? Då kan lyssna till en ljudinspelning från mötet.

I augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till ny nationell transportplan för 2018-2029. Denna är nu ute på remiss till och med 30 november. Våren 2018 ska regeringen ta beslut om den nationella planen.

Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström och projektchef Sara Distner berättade på måndagen om vad detta innebär för den fortsatta planeringen och för stationsläget i Mölnlycke. Trafikverket arbetar vidare med ett förslag om en ny möjlig utformning av järnvägen, vilken innebär att i ett första steg bygga järnväg för snabba regionaltåg och samtidigt förbereda för höghastighetsjärnväg med bibanor till exempelvis Mölnlycke, Landvetter flygplats och Mölndal. Vilka stationer som skulle kunna bli aktuella på sträckan är en diskussion som förs med Västra Götalandsregionen som i sin tur disktuerar med Härryda kommun.

Efter presentationen fanns det möjlighet att ställa frågor. Nedan hittar du en länk till ljudupptagningen.

Arbetet med Mölnlycke stationsområde

Sedan hösten 2015 har Härryda kommun arbetat intensivt med att ta fram en ny detaljplan för Mölnlycke stationsområde. Det arbetet har utgått från följande förutsättningar: fem spår genom Mölnlycke, nedsänkt läge på station och järnvägsspår jämfört med befintlig station, samt bostäder och verksamheter nära kollektivtrafik. I våras presenterades en idéskiss som utgick från dessa förutsättningar. På grund av den pågående nationella planeringen av Götalandsbanan gäller inte förutsättningarna längre, och detaljplanearbetet har därför pausats. Resultatet i de utredningar som har tagits fram är däremot ett viktigt underlag i den stadsbyggnadsstudie av Mölnlycke som görs och för kommande skeden i arbetet med Götalandsbanan.

Nedan hittar du en länk till de utredningar som har tagits fram.

Länkar

Här kan du lyssna på informationsmötet och den frågestund som följde. öppnas i nytt fönsterDu hör Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström, projektchef Sara Distner och kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M). Moderator är Karin Klingenstjerna.

Här hittar du de utredningar som har gjorts inom ramen för detaljplanearbetet för Mölnlycke stationsområde.

Läs mer om projektet Göteborg-Borås på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om den fördjupade stadsbyggnadsstudien av Mölnlycke.

Kontakt

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se