Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 maj 2018
Lyssna

Ljud och referat från fullmäktige 2 maj

Nu kan du lyssna på ljudupptagningen från senaste sammanträdet i kommunfullmäktige samt ta del av referat.

Ljudupptagning och referat 2 maj 2018