Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 april 2019
Lyssna

Ljud och referat från fullmäktige 28 mars

Nu kan du lyssna på ljudupptagningen från senaste sammanträdet i kommunfullmäktige samt ta del av referat.

Ljudupptagning och referat 28 mars 2019öppnas i nytt fönster