Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 juni 2018

Ljud och referat från fullmäktige 18 juni

Nu kan du lyssna på ljudupptagningen från senaste sammanträdet i kommunfullmäktige samt ta del av referat.

Ljudupptagning och referat 18 juni 2018