Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 december 2018
Lyssna

Ljud och referat från fullmäktige 17 december

Nu kan du lyssna på ljudupptagningen från senaste sammanträdet i kommunfullmäktige samt ta del av referat.

Ljudupptagning och referat 17 december 2018öppnas i nytt fönster