Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 juni 2019

Lärare får årets bemötande- och tillgänglighetspris

Lisbeth Srömblad

Härryda kommun delar varje år ut ett bemötande- och tillgänglighetspris. Tanken med priset är att uppmärksamma personer/företag/organisationer som arbetar för att förbättra tillgängligheten och bemötandet för personer med funktionsnedsättning.

2019-års pris går till Lisbeth Strömblad, pensionerad lärare på gymnasiesärskolan.

Motivering

"Det är värt att uppmärksamma en person som, med stort engagemang och ett bra bemötande, arbetat med elever på gymnasiesärskolan. Hon arbetar, trots pensionering, fortfarande kvar på timmar."

Priset på 5000 kronor delades ut vid kommunfullmäktiges möte 17 juni.

Tidigare års pristagare