Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 maj 2020

Kritik mot förslag till ändrad busstrafik till Mölnlycke

Minskade antalet turer, andra eller färre hållplatser i Mölnlycke och i Göteborg. Det är något av innehållet i Västtrafiks förslag.

Minskade antalet turer med Grön express, nya och färre hållplatser i Mölnlycke och i Göteborg. Det är något av innehållet i Västtrafiks förslag.

Från och med nästa år föreslår Västtrafik förändringar av buss- och tågtrafiken till Mölnlycke. I ett skarpt yttrande ifrågasätter Härryda kommun nu delar av förslaget och befarar att det leder till att färre invånare åker kollektivt.

– Vi är starkt kritiska till att framför allt att Mölnlyckebor, näringsliv och gymnasieelever drabbas för att Västtrafik försöker lösa problem med trängsel i kollektivtrafiken i Göteborg, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Fler tåg, färre bussturer

I det förslag som Västtrafik presenterat ska turtätheten öka på Kust till kust-banan till Mölnlycke som ett sätt att klara det stora antal pendlare och övriga resenärer som åker mellan Mölnlycke och Göteborg.
Samtidigt föreslår Västtrafik neddragning av antalet turer av busslinjen Grön express – en av Göteborgsregionens mest trafikerade bussförbindelser.

Antalet avgångar föreslås exempelvis minska till hälften, antalet hållplatser ska ses över och linjesträckningen kortas så att slutdestinationen blir Mölnlycke resecentrum. Det kan innebära flera byten och längre restider för många Mölnlyckebor.

– Innan Västtrafik börjar förändra något med Grön express behöver de visa att en utökad tågtrafik fungerar. Vi får olika signaler om kapaciteten på Kust till kust-banan, säger Per Vorberg.

Han får medhåll av oppositionsrådet Patrik Linde (S).

– Grön Express är en viktig del av Göteborgsregionens kollektivtrafik och borde utvecklas, inte nedmonteras. Det är oroande att man tar så lätt på försämringar för kranskommunernas invånare, säger Patrik Linde.

På torsdagen ställde sig en enig kommunstyrelse bakom ett skarpt yttrande till Västtrafiks förslag.

Saknar konsekvensanalys och dialog

Redan nästa månad fattar Västtrafiks styrelse beslut om förändringarna, som ska börja gälla från sommaren 2021.

– Med tanke på den stora påverkan det får för invånare och företag här är det anmärkningsvärt att Västtrafik inte presenterat relevanta konsekvensanalyser, riskbedömningar eller beslutsunderlag, säger Anders Ohlsson samhällsbyggnadschef i Härryda kommun.

Trafikchefen Fredrik Wejrot ifrågasätter Västtrafiks arbete med att ta fram förslaget.

– Det finns mycket att vinna på att ta in vår kunskap och kompetens inför en så här stor förändring av kollektivtrafikresor. Vi behöver vara mer delaktiga och ha en bra dialog tillsammans med Västtrafik för att skapa de bästa förutsättningar för våra invånare och företag i kommunen och i regionen, säger Fredrik Wejrot.

Härryda kommuns yttrande om Härrydapendeln Pdf, 252.3 kB.

Kontakt

Hanna Dahlqvist,
processledare Trafikverksamheten
hanna.dahlqvist@harryda.se