19 september 2022

Kommunfullmäktige sammanträder 22 september

Torsdag 22 september klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige i Råda Rum i Mölnlycke. Välkommen att följa mötet på plats eller digitalt.

Kommunfullmäktiges presidium. Från vänster: ordförande Roger Nordman (M), 1:e vice ordförande Gunnar Häggström (M), 2:e vice ordförande Björn Magnusson (S)

Kommunfullmäktiges presidium. Från vänster: ordförande Roger Nordman (M), 1:e vice ordförande Gunnar Häggström (M), 2:e vice ordförande Björn Magnusson (S)

Sändningen finns även tillgänglig i efterhand

Ärenden som behandlas, i urval:

 • Ansökan om delägarskap i Johanneberg
  Science Park AB
 • Utvidgning av verksamhetsområde VA –
  dricksvatten, spillvatten och dagvatten för allmän
  VA-anläggning 2022
 • Antagande av hälso- och sjukvårdsavtal med
  tillhörande överenskommelser samt Färdplan –
  länsgemensam strategi för god och nära vård
 • Fastställande av sammanträdesdagar för
  kommunfullmäktige år 2023

Motion som besvaras:

 • Förändringar av regler för föreningsstöd

Fullständig ärendelista och samtliga handlingar finns även tillgängliga i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Protokollet publiceras cirka en vecka efter mötet

Kontakt

Magdalena Lindberg, sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se