9 september 2021

Kommunfullmäktige sammanträder 16 september

Välkommen att ta del av kommunfullmäktiges sammanträde från din mobil, dator eller läsplatta. Sammanträdet startar klockan 18 och då kan du följa debatter och beslut live - eller i efterhand när det passar dig.

Kommunfullmäktiges presidium. Fr v: Roger Nordman (M) - ordförande, Gunnar Häggström (M) - 1:e vice ordförande, Björn Magnusson (S) - 2:e vice ordförande Foto: Anna Sigvardsson

Kommunfullmäktiges presidium. Fr v: Roger Nordman (M) - ordförande, Gunnar Häggström (M) - 1:e vice ordförande, Björn Magnusson (S) - 2:e vice ordförande Foto: Anna Sigvardsson

Sändningen från mötet finns även tillgänglig i efterhand

Några av ärendena som behandlas på mötet:

  • Fastställande av reviderat ägardirektiv för Förbo AB
  • Godkännande av genomförandeavtal mellan Härryda kommun, Mölnlyckeförsamlingen av Jehovas Vittnen samt Colamano AB
  • Antagande av detaljplan för Mölnlyckemotet (del av Råda 1:1 m.fl)
  • Antagande av energi- och klimatplan för Härryda kommun

Samtliga ärenden och dess handlingar

Ärendelista och handlingar finns även tillgängliga i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Protokollet publiceras cirka en vecka efter mötet

Kontakt

Magdalena Lindberg, sekreterare i kommunfullmäktige
031-724 63 26
magdalena.lindberg@harryda.se