27 mars 2021
Lyssna

Kommunens ekonomiska redovisning för förra året

Trots pandemin slutar förra året med ett historiskt stort ekonomiskt resultat i kommunen på 234 miljoner kronor. Det är 180 miljoner bättre än budgeterat.

– Kostnadsanpassningar i verksamheterna och statliga stödinsatser bidrar till att året slutar med ett historiskt stort ekonomiskt överskott, säger kommundirektören Peter Lönn.

Inkomster och utgifter

Härryda kommun omsatte förra året 3 miljarder kronor.
2020 stod skatteintäkter för över 75 procent av kommunens inkomster. Därefter bidrog statsbidrag med 8 procent och kommunala avgifter från exempelvis barnomsorg, vård, vatten och avlopp med ytterligare 7 procent av intäkterna.
På utgiftssidan står barnomsorg och utbildning tillsammans för drygt häften av kommunens kostnader, äldreomsorgen för en dryg fjärdedel.

Årsredovisning 2020 (en kortversion av fjolårets årsredovisning)