15 mars 2022

Kommunen förbereder för att ta emot flyktingar från Ukraina

Ukrainas flagga mot blå himmel.

Foto: Sirpa Ukura, Mostphotos

Härryda kommun jobbar på flera sätt med att förbereda för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Många privatpersoner hör också av sig och vill erbjuda sitt stöd på olika sätt.

Texten är redigerad efter publicering (25 mars 2022)

Efter flera veckor av krig i Ukraina, är det tydligt att kommunen behöver vara väl beredd för att ta emot människor som flyr undan krigets fasor. Migrationsverket och Länsstyrelserna ansvarar för att samordna boendefrågan för flyktingarna vid ankomst till Sverige. Via Länsstyrelsen får Migrationsverket information om vad kommunerna kan erbjuda för evakueringsplatser och bostäder.

– Just nu förbereder vi för att snabbt kunna ställa i ordning evakueringsplatser till människor på flykt, berättar Per Mood, säkerhetschef i Härryda kommun. Det handlar bland annat om boenden som kommunen redan äger, har kontrakt på eller om större hallar, som kan ställas om till temporära boenden.

Kommunen jobbar också intensivt med alla frågor kopplade till ett akut flyktingmottagande, som hur vi tar hand om ensamkommande barn, var det finns plats i förskolor och skolor, och tillgång till ukrainsk- eller rysktalande personal. Allt för att göra mottagandet i Härryda kommun så bra som möjligt.

Stort engagemang hos kommuninvånarna

Många hör av sig och vill erbjuda sin hjälp på olika sätt, exempelvis med kläder, förnödenheter eller boende.

– Det är fint att se hur människor sluter upp och vill göra vad de kan i en sådan här situation, tycker Lina Fahlgren, planeringsledare inom socialtjänsten. Vi tar tacksamt emot ansökningar om att bli familjehem, eftersom det kan komma att behövas för ensamkommande barn.

Vill du skänka kläder eller andra förnödenheter så hänvisar kommunen istället till frivilligorganisationer och kyrkor, som samordnar olika hjälpinsatser.

Kommunen har fått in ett flertal intresseanmälningar från privatpersoner som har en bostad att låna eller hyra ut. Eftersom kommunen inte själva kan teckna hyreskontrakt med privatpersoner, har vi stängt formuläret för intresseanmälan tills vidare. Blir det aktuellt för kommunen att förmedla privatbostäder till nyanlända så informerar vi om detta.

Ökad takt i arbetet med civil beredskap

Härryda kommun har ett pågående arbete med att öka kommunens och invånarnas beredskap för samhällsstörningar och krissituationer. Rysslands invasion av Ukraina har gjort att de här frågorna nu har fått ännu högre prioritet. Exempelvis är alla skyddsrum i kommunala fastigheter inventerade, VMA-systemet ses över, och reservkraft och nödvatten säkerställs på fler ställen.

Kommunledningen har upprättat en särskild stab med uppgift att samordna kommunens arbete kopplat till konsekvenserna av situationen i Ukraina. Från och med kommande vecka aktiveras även kommunens krisledning.

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga frågor som just nu kommer till kommunen: Information med anledning av kriget i Ukraina

Ansök om att bli familjehem eller kontaktfamilj

Länkar till viktiga informationskällor

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter
kommun@harryda.se
031-724 61 00

Per Mood, säkerhetschef
per.mood@harryda.se