Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
27 mars 2017

"Jag är glad att regeringen ser vikten av bostäder"

På fredagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson regeringens direktiv för Trafikverkets arbete med att ta fram en nationell plan för transportsystem 2018-2029. Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande, är glad att regeringen ser vikten av bostäder i samband med infrastruktursatsningar.

Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Regeringen skriver att förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande ska vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen när åtgärder för den statliga infrastrukturen ska prioriteras. Trafikverket ska i förslaget beskriva vilka effekter olika infrastrukturåtgärder i den nationella planen väntas ge på förutsättningarna för bostadsbyggande.

– Jag är glad att regeringen ser vikten av bostäder i samband med infrastruktursatsningar. Vi tar vårt ansvar för att motverka bostadsbristen och jag tycker att regeringen i sitt direktiv visar på det viktiga att maximera antalet bostäder på sträckan och att infrastrukturen byggs för att möjliggöra Landvetter södra, en helt ny hållbar stad för 25 000 invånare med närhet till flygplatsen, Göteborg och Borås. Direktivet förstärker också det pågående arbetet med sträckan Mölnlycke-Bollebygd som ligger i nationell plan 2014-2025, där Härryda kommun arbetar för en attraktiv stadsutveckling av Mölnlycke med bland annat fler bostäder, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utredning som visar nyttorna med järnvägen

Stråket mellan Göteborg och Borås är Sveriges tredje största pendlingsstråk. Härryda kommun tog hösten 2015 tillsammans med Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Bollebygd, Borås och Ulricehamns kommuner samt Swedavia fram en funktionsutredning som visar nyttorna med den nya järnvägen inte bara för respektive kommun, utan för hela regionen. Järnvägen med snabba regiontåg och kortare restider skapar möjligheter till ett ökat bostadsbyggande, en större arbetsmarknadsregion och internationell tillgänglighet via Landvetter flygplats.

Landvetter södra ett lönsamt projekt

Härryda kommun tar också fram en extern rapport över de samhällsnyttor som Landvetter södra kan ge. Den visar att ambitionen att bygga en helt ny stad för 25 000 invånare i ett trettioårsperspektiv är fullt realistisk utifrån det attraktiva geografiska läget med en god pendeltågstrafik som en ny järnväg och ett stationsläge i Landvetter södra skulle ge. Även Härryda kommuns genomförandekraft av stadsutveckling och exploatering under 2000-talet lyfts fram. Rapportens preliminära slutsats är att Landvetter södra är ett lönsamt projekt för både kommunen och för byggherrar.

– Härryda kommun ligger långt framme i planeringen av såväl utvecklingen av Mölnlycke centrum som Landvetter södra. Järnvägen ger också möjligheter att på sikt utveckla Rävlanda och Bollebygd med fler bostäder, säger Per Vorberg.

Trafikverket ska redovisa förslaget till nationell plan senast den 31 augusti 2017. Den nya nationella planen och de slutliga ekonomiska ramarna för länen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.

Länkar

Här hittar du regeringens direktiv Länk till annan webbplats.
Här hittar du funktionsutredningen Länk till annan webbplats.
Läs mer om Landvetter södraLäs mer om Mölnlycke stationsområde

Kontakt

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se