Kontakt
23 augusti 2018
Lyssna

Ingen medborgarundersökning i brevlådan? Tyck till ändå!

Den 23 augusti landar en medborgarundersökning hos 1 200 slumpvis utvalda Härrydabor. Avsändare är Statistiska centralbyrån (SCB). I undersökningen får mottagarna tycka till om kommunen som en plats att bo och leva på, om kommunens verksamheter och om invånarnas inflytande.

Ditt svar är viktigt

Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara på undersökningen. Svaren är viktig information för kommunens politiker och tjänstemän och ger kunskap om vad som funkar bra och vad som skulle kunna fungera bättre i Härryda kommun.

Tumme upp och tumme ner

Fick du ingen undersökning? Då kan du tycka till ändå!

Möjligheten att påverka är självkart något som vi vill kunna erbjuda alla. Du som inte fått undersökningen kan därför tycka till i vår lightversion av medborgarundersökningen som vi kallar "Tyck till": Tyck till - en lightversion av medborgarundersökningen

Specifika synpunkter och felanmälningar hanteras i andra kanaler

Har du någon synpunkt som rör en specifik verksamhet och vill ha återkoppling så kan du lämna den här

Vill du göra en felanmälan så kan du göra den här

Kontakt

Patrik Wendeblad, utvecklingsledare
031-724 88 31
patrik.wendeblad@harryda.se