7 april 2022

Hushållsutskick av broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Den 8-13 april får kommunens alla hushåll broschyren "Om krisen eller kriget kommer" skickade till sig. Det är Härryda kommun som står för utskicket, som en service till invånarna.

Senast broschyren från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickades ut var 2018. Efter att många hört av sig till Härryda kommun med frågor om hemberedskap och om möjligheten att få broschyren på nytt, bestämde kommundirektören och kommynstyrelsens ordförande gemensamt att beställa hem broschyren från MSB. I dagarna distribueras den till kommunens alla hushåll.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer", kommer även finnas att hämta på biblioteken och i kommunhuset framöver.

Mittuppslaget i broschyren innehåller en tipslista för hemberedskap. Bild: MSB

Broschyren på andra språk

På MSB:s webbplats kan du lyssna till innehållet i broschyren, läsa den digitalt och ta del av det på teckenspråk och andra språk. Här kommer även förändringar av innehållet i broschyren att publiceras framöver, innan MSB beslutar att skicka ut den på nytt.

MSB: Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Krisberedskap i Härryda kommun

Kommunens information med anledning av kriget i Ukraina