Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
6 februari 2019

Hulebäck får toppbetyg i höstens medborgarundersökning

Härrydaborna ger sin gymnasieskola toppbetyg. I jämförelse med alla kommuners medborgarundersökningar så får Hulebäck högst poäng av alla!

I höstas fick 1 200 slumpmässigt utvalda Härrydabor scb:s* medborgarundersökning i brevlådan. Tack till dig som tog dig tid att svara, dina synpunkter är viktig input kring vad som fungerar bra och mindre bra i kommunen. Du som inte fick någon undersökning kunde istället svara på en light-undersökning här på vår webbplats – tack till dig också!

Nöjdare än rikssnittet

Resultatet visar att invånarna i Härryda kommun i det stora hela är nöjda med sin kommun och vi ligger mycket bra till jämfört med rikssnittet. Fyra av fem säger sig kunna rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. De som bor i tätorterna är nöjdare än de som bor utanför. ”Trygghet” och ”bostäder” lyfts fram som prioriterade förbättringsområden.

Gärna fler gång- och cykelvägar

Härrydaborna är generellt sett nöjda med kommunens verksamheter och allra nöjdast är man med sin gymnasieskola som får bäst resultat i hela Sverige!

Vad kan vi bli bättre på då? Jo, till exempel att underlätta för invånarna att leva miljövänligt och att bygga fler gång- och cykelvägar. I likhet med övriga kommuner får vi lägre betyg när det gäller möjligheterna till inflytande och upplevelsen av att kunna påverka, även om vi på några områden som till exempel information, sticker ut positivt här.

Resultatet, som både politiker och tjänstemän tar del av, kommer att vara en viktig pusselbit i vårt kommande visionsarbete.

*Statistiska centralbyrån

Resultatet av medborgarundersökningen 2018 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete

Kontakt

Patrik Wendeblad, utvecklingsledare kvalitet
031-724 88 31 Länk till annan webbplats.
patrik.wendeblad@harryda.se