Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
9 november 2018

Hindås först ut, snart kommer dialogen till dig

Efter en lektion i samhällsplanering gick samtalet loss på allt från lokal tandvård till strandpromenad och nya knutpunkter i busstrafik. Foto: Jenny Lööf

Efter en lektion i samhällsplanering gick samtalet loss på allt från lokal tandvård till strandpromenad och nya knutpunkter i busstrafik. Foto: Jenny Lööf

 

Bygg nya vackra bostäder bland gamla vackra hus!
Hjälp oss att förstärka och profilera våra enastående naturområden och vårt aktiva föreningsliv! Så sammanfattade Hindåsbor sina framtida behov när de samlat sig till höstens första kommundelsdialog.
Snart kommer turen till din ort.

När dyker vi upp i er skola eller bygdegård?
Tid och plats hittar du på harryda.se/kommundelsdialog

Ni pratar, politikerna lyssnar

Ett par timmar efter skymningen samlades ett 50-tal Hindåsbor till höstens första dialogomgång. I små grupper inne i det nyrenoverade stationshuset träffade de ett dussin lokala politiker. De folkvaldas roll under kvällen var att lyssna och leda samtalen så att alla fick säga sitt om ortens kvaliteter och tillkortakommanden. Kartor på borden vändes och vreds på, pennor fyllde post-it-lapparna med ord om Hindås identitet. De färgglada lapparna bildade kollage som också berättade att det måste bli smidigare att åka kollektivt och cykla mellan andra orter och vidare till Bollebygd.

Den breda bilden

Dessförinnan hade deltagarna fått information om hur kommunen nu påbörjar det stora omtaget av samhällsplaneringen när en ny så kallad översiktsplan ska fram. En del utgångspunkter som styr och påverkar utvecklingen och byggtakten i Härryda kommun är inte längre lika aktuella, anser majoriteten av politikerna.
Med en ny långsiktig översiktsplan ska det bli lättare att bygga även utanför tätortens gränser och bygga bostäder och verksamhetslokaler i andra områden än vad som är möjligt idag. Det är nödvändigt för att korta bostads- och tomtköer så att fler väljer Härryda kommun i vår starkt växande region. En annan viktig aspekt är att planera för långvarigt hållbara transporter. 

Zooma ut innan du zoomar in

Om man vill påverka utvecklingen av Hindås är det bra om man först känner till hur det går till att göra den stora planen för hela kommunen, resonerar politikerna.
Målet med höstens kommundelsdialoger är alltså att göra alla invånare delaktiga i framtagandet av den långsiktiga samhällsstrategin, utan att för den skull kasta alla tidigare strategier och lokala behov överbord.

Förhoppningsvis får invånare som har en inblick i arbetet med översiktsplanen, också en bättre grundförståelse för det komplexa pusslet av krav, viljeinriktningar och önskemål som kommunen lägger. Då är det lättare att uppfatta vad som är möjligt och rimligt att bygga och vårda men också när olika behov hamnar i konflikt med varandra eller med översiktsplanens intentioner.

Kom igen, nästa station Härryda!

Den 15:e november mellan klockan 19 och 21 är det dags för politiker att lyssna i Härrydaskolans matsal.