Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
16 november 2016

Het dialog under supermånen i Hindås

Supermånen kastade sitt sken över Hindås station, samtidigt som det kokade av idéer inne i stationshuset. Kommundelsdialogen i Hindås var välbesökt.

Hindåsborna är duktiga på att ta chansen att vara med och påverka, runt de fem borden som stod uppställda i det vackra stationshuset var det knökfullt. I vanlig ordning inledde kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) med att berätta vad som är på gång i Hindås.

Hindås camping

Efter att Migrationsverket sagt upp sina flyktingplatser på Hindås camping har Härryda kommun upphandlat ett 60-tal platser för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och anvisats till Härryda kommun. Detta gäller i första hand fram till årsskiftet, samtidigt som en upphandling av tillfälliga boendeplatser för nyanlända i Härryda kommun pågår.

Ny skola och nytt vattenverk

Elevantalet på Hindåsskolan ökar, glädjande nog. En helt ny skola för årskurs 4-9 ska byggas vid idrottshallen och ska stå klar 2019. Västra Nedsjön ska bli vattentäkt och ett nytt vattenverk planeras.

Bocköhalvön

När gruppdiskussionerna tog vid kom mycket att handla om just Bocköhalvön, flera synpunkter fördes fram om att inte bygga för många bostäder på för liten yta, utan att även se till naturvärdena i området. Ett beslutsförslag håller på att tas fram men ännu har inte kommunstyrelsen fattat något beslut kring detaljplan.

Roskullen

Roskullen beskrevs som en plats av särskilt värde för Hindåsborna. Kulturmiljön med huset och träden runt om är unik menar många. Runt Roskullen skulle det kunna bli en vacker park med en fin lekplats och själva huset skulle kunna användas som mötesplats, kanske för ungdomar.

Stationshuset

Stationshuset lyftes också fram av flera grupper, det finns en stor stolthet över den fina, gamla byggnaden i Hindås. Förslag fördes fram om allt mellan att bygga ett grönt stråk utanför, till att göra stationshuset till en centralpunkt för Hindås centrum.

Flera ideéer

Många tycker att det går för fort för många bilister på den gamla riksvägen, ett förslag till Trafikverket som togs upp var att bygga åtminstone någon rondell som kan få ner farten i höjd med samhället.

Andra spännande idéer som kläcktes denna kväll var att arbeta för att Hindås ska återta sin position som ”vintersportort” och att bygga en iläggningsplats för båtar i ”hotellkurvan”.

Kontakt

Emelie Ivarson, beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se