Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
29 september 2021

Hävda restriktioner: Så öppnar Härryda kommun

De nationella råd och föreskrifter som bland annat begränsat antalet deltagare vid sammankomster och uppmanat till distansarbete upphör att gälla den 29 september. Kommunens verksamheter återgår i möjligaste mån till det normala, men fortsätter att följa utvecklingen och att vidta åtgärder där det behövs. Inom kommunens vård och omsorg kvarstår befintliga smittskyddsåtgärder tills vidare.

Entrén till Härryda kommunhus

Under de senaste 18 månaderna har Härryda kommuns krisledning noga följt utvecklingen av pandemin och samordnat åtgärder och insatser för att bidra till att minska smittspridningen. Möjligheter till service för invånare, föreningar och företag på olika sätt begränsats av de nationella råd och föreskrifter som gällt för att stoppa smittspridningen av covid-19. Nu upphör de flesta restriktionerna.

– Ja, nu kan kulturhus, bibliotek, idrottshallar och öppna fritidsverksamheter åter bli de mötesplatser och hälsofrämjande arenor de ska vara, menar Per-Arne Larsson, säkerhetschef i kommunen.
– Samtidigt behöver vi alla fortsätta att vara observanta på symtom och stanna hemma när vi är sjuka, för att inte smittan ska öka igen.

Vård och omsorg behåller smittskyddsrutiner

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter blir det däremot ingen förändring. Besökare på äldreboenden och gruppbostäder måste även fortsättningsvis boka sitt besök och följa besöksrutinerna. Även rutinen att erbjuda vårdpersonal antigentest inför varje arbetspass behålls.

Lokal anpassning på skolor och förskolor

Skolor och förskolor beslutar lokalt hur eventuella anpassningar behöver se ut just hos dem. Fortsatt gäller god handhygien och att hålla avstånd vid lämning och hämtning av barn, liksom att stanna hemma vid symtom och testa sig.

Smittspårningsrutiner för covid-19 gäller även efter den 29 september.

Kommunens krisledning fortsätter året ut att bevaka utvecklingen och samordna kommunens aktiviteter utifrån covid-19.

Så ställer några kommunens verksamheter om:

  • Kulturhus och bibliotek återgår till ordinarie öppettider och utbud.
  • Idrotts- och samlingslokaler går att boka som vanligt igen.
  • Mötesplatser för unga öppnar fullt ut och släpper rutinen med förhandsbokning.
  • Seniorträffar skalar upp inomhusaktiviteterna, men med fortsatt begränsning av antalet deltagare.
  • Daglig verksamhet inom funktionsstöd öppnar gradvis, bland annat öppnar butik Händigt i Mölnlycke under oktober.

Du som berörs av någon särskild verksamhet i kommunen får information direkt från verksamheten om vad som gäller för just dig.

Öppna verksamheter informerar på kommunens webbplats och i sina sociala medier.

Covid-19 – så arbetar Härryda kommun

Folkhälsomyndigheten - Det här gäller från den 29 september Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontaktcenter
kommun@harryda.se
031-724 61 00