Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 juli 2017

Härryda kommun upphäver beslut om att bygga boenden för ensamkommande

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017 beslutades att upphäva det tidigare beslutet om att bygga boenden i Tahult och Mölnlycke för ensamkommande, asylsökande barn och unga. Anledningen till beslutet är att platserna inte längre behövs.

Det var i början av 2016 som kommunfullmäktige fattade beslut om att bygga boenden med vardera tio platser på Grönsångarvägen i Tahult samt i Stenhuggeriet i Mölnlycke för ensamkommande, asylsökande barn och unga. Bakgrunden till beslutet var de stora flyktingströmmarna och Migrationsverkets prognoser om hur många ensamkommande Härryda kommun skulle ta emot framöver. Verkligheten tog dock en annan väg och antalet ensamkommande har sedan dess minskat rejält.

Bättre totallösning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017 beslutades därför enligt kommunstyrelsens förslag, att upphäva det tidigare beslutet.

‒ Vi har nu hittat en annan lösning för boende och tror att det blir en bättre totallösning, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Samtliga tomter ägs av Härryda kommun. De två tomterna i Tahult (Tahult 2:72 och Tahult 2:73) kommer under hösten att säljas via mäklare medan kommunen behåller tomten i Stenhuggeriet (Hönekulla 1:190) tills vidare.

Kontakt:

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M)
031-724 61 00 (kontaktcenter)
per.vorberg@harryda.se