Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
12 maj 2021

Härryda kommun tappar i rankingen Sveriges bästa miljökommun

Härryda hamnar i år på plats 145 av 290 i den miljöranking av Sveriges kommuner som presenteras av Aktuell Hållbarhet för trettonde året i rad. Det innebär en försämring sedan förra året då kommunen placerade sig på plats 31.

Rankingen baseras på enkätsvar från kommunen och på statistik från olika myndigheter och intresseorganisationer. Frågorna utgår från flera olika områden bland annat klimat, energi, vatten, natur och avfall. I enkäten efterfrågas både om kommunen har strukturer och riktlinjer för arbetet men också om konkreta åtgärder som påbörjat eller genomförts. Några av enkätfrågorna har ändrats från föregående år vilket gör att resultaten från år till år är svåra att jämföra.

Resultatet från årets ranking visar att Härryda kommun bland annat kan utveckla arbetet med att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar i dialog med leverantörer, bättre inkludera hållbarhetsfrågorna i samhällsbyggnadsprocesser och ta ett helhetsgrepp kring utsläppen som sker inom kommunens gränser.

Steg framåt för minskad miljö- och klimatpåverkan

Sektor för teknik och förvaltningsstöd som ansvarar för bland annat kommunens fastigheter, lokalvård och måltidsservice är miljödiplomerad. Verksamheternas arbete med att minska matsvinnet, fasa ut kemikalier och minska mängden engångsprodukter ger ett positivt avtryck i hela organisationen. Under senaste året har sektorn minskat åtgången av gummigranulat i konstgräsplaner betydligt genom ett förändrat arbetssätt.

Kommunen har under året som gått tagit ett helhetsgrepp kring de utsläpp som de egna verksamheterna genererar. En plan för fossiloberoende förvaltning är snart klar. Planen samlar åtgärder utifrån de klimatlöften för 2021 som kommunstyrelsen antagit. Där igår bland annat införandet av ett nytt arbetssätt för återbruk av möbler med syfte att minska kostnaderna för inköp av nya möbler, minska mängden avfall och öka graden av återbruk.

Samverkan med invånare, företag och föreningar

Under 2021 arbetar kommunen med att ta fram ett strategiskt program för hållbarhet som ska tas fram i bred samverkan med näringsliv och föreningsliv.

Läs mer om hur Härryda kommun arbetar med klimat och miljö, Agenda 2030 och hållbar utveckling:

Hållbar utveckling - Agenda 2030

Klimat och miljö

Aktuell Hållbarhets miljöranking

Rankingen baseras på enkätresultat men också på data från andra källor, däribland myndigheter som SCB, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Sedan förra året påverkas också resultatet av förändringen av de utsläpp av växthusgaser som sker inom kommunens gränser.

Aktuell Hållbarhets kommunranking Länk till annan webbplats.

Kontakt

Amanda Östman
Utvecklingsledare
hållbar utveckling
031-724 88 43
amanda.ostman@harryda.se