Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
17 februari 2020

Härryda kommun deltar i totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft – det vill säga hur väl vi klarar en säkerhetspolitisk kris eller ett väpnat angrepp. I februari deltar Härryda kommun i övningen på ledningsnivå, för att testa organisationens förmåga att säkra samhällsviktiga funktioner under höjd beredskap.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har totalförsvaret återupptagit planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap i Sverige. Totalförsvaret utgörs av det civila och det militära försvaret. Härryda kommun, liksom landets övriga kommuner, ingår i det civila försvaret. 

Totalförsvarsövning – TFÖ 2020

Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Under TFÖ 2020 övar de olika aktörerna på hur man tillsammans säkrar att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fortsätta att fungera och Sverige kunna stå emot ett fiktivt väpnat angrepp.

Härryda kommun deltar under februari i TFÖ 2020 med kommunledning och medarbetare på nyckelpositioner. Det innebär inte att det kommer rulla några bandvagnar på våra gator, utan övningen handlar om kommunens ansvar i det civila försvaret. Genom att delta i TFÖ 2020 har vi möjlighet att utveckla hur vi bäst kan ställa om och fördela resurser, för att säkra de samhällsviktiga funktioner som kommunen ansvarar för, exempelvis förskolor, äldreboenden, hemtjänst samt vatten- och elförsörjning.

Läs mer om kommunens del i totalförsvaret

Lär dig mer om TFÖ 2020 genom filmen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

Kontakt

Per-Arne Larsson, säkerhetschef
031-724 61 00 Länk till annan webbplats. (kontaktcenter)
per-arne.larsson@harryda.se