Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
17 maj 2018
Lyssna

Härryda högt placerad när landets kommuner jämförs

Av landets 290 kommuner hamnar Härryda kommun på plats fem av storstadskommunerna när tidningen Dagens Samhälle samlat in omfattande statistik om allt från ekonomi till boklån.

Tidningen Dagens Samhälle har korat årets så kallade superkommuner. Bakom rankingen finns databastjänsten Kommunbarometern där statistik om landets samtliga kommuner har samlats, allt från ekonomi till arbetsmarknad och kultur. Av landets 290 kommuner placerar sig Härryda kommun på plats fem inom gruppen storstadskommuner. Skola och ekonomi är förklaringen till den höga placeringen, enligt Kommunbarometern:
”Förklaringen till den höga placeringen är främst framgångarna inom kategorierna skola och ekonomi. Utmärkande för Härryda är kommunens goda resultat inom kategorin skola där man är bland de tio högst rankade storstadskommunerna. Även kategorin ekonomi sticker ut med plats 7 av alla 46 storstadskommuner”.

Även kommuninvånarnas många lån av biblioteksböcker, inte minst e-böcker, ger en topplacering i landet.

Kommunbarometerns statistik för Härryda kommunlänk till annan webbplats