Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 oktober 2020

Härryda är Årets Konsumentkommun - igen!

På bild: Daniel Kjellberg (Råd & Rön), Fredrik Karner (livsmedelsinspektör), Lars Sundling (konsumentrådgivare) och Jan Bertoft (Sveriges Konsumenter).

Bäst stöd som konsument kan du vänta dig i Härryda kommun. Det står klart efter att Sveriges Konsumenter och tidningen Råd & Rön granskat invånarnas tillgång till bland annat konsumentvägledning och hur bra kommunerna är på livsmedelskontroll. Nu belönas kommunen med utmärkelsen Årets Konsumentkommun för andra året i rad.

Sveriges Konsumenter och tidningen Råd & Rön har granskat samtliga 290 kommuner utifrån fyra kriterier:

  • Invånarnas tillgång till konsumentvägledning
  • Invånarnas tillgång till budget- och skuldrådgivning
  • Hur bra kommunerna är på livsmedelskontroll
  • Invånarnas tillgång till kontanter

Undersökningen baseras på statistik från Konsumentverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna. Utifrån statistiken har kommunerna poängsatts och rankats. Med allt inräknat placerar sig Härryda på förstaplats. Det är andra året som utmärkelsen Årets Konsumentkommun delas ut och även förra året placerades Härryda på första plats.

Konsumentrådgivare Lars Sundling och livsmedelsinspektör Fredrik Karner tar emot priset för Årets Konsumentkommun.

Kortast väntetid för budget- och skuldrådgivning

Härryda får höga betyg både när det gäller omfattningen av konsumentvägledning i kommunen och den korta väntetiden för den som behöver budget- och skuldrådgivning. Sammanlagt får kommunen 89 av 100 i betyg i mätningen, vilket är ett ännu bättre resultat än förra året.

Den förbättring Härryda kommun gjort visar på kontinuitet i konsumentfrågorna och fortsatt hög tillgänglighet trots coronapandemin, poängterade de tillresta representanterna för Sveriges Konsumenter och Råd & Rön, generalsekreterare Jan Bertoft respektive chefredaktör Daniel Kjellberg.

Lars Sundling, konsumentvägledare i Härryda kommun, gläds över beskedet.

– Jag tycker att det är glädjande att vi fortfarande håller den höga kvalitet som vi gör och det är något som vi hela tiden arbetar med för att behålla. Detta är ytterligare ett bevis på att vi jobbar bra och effektivt mot våra medborgare i dessa frågor.  

Läs hela undersökningen Länk till annan webbplats.

Konsumentvägledning i Härryda kommun