Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
16 december 2020

Här är Härryda kommuns klimatlöften inför 2021

En klimatstyrande resepolicy, nya krav på kommunens fordon, mätning och uppföljning av cykelåtgärder och ett system för återbruk av möbler: det är åtgärder för klimatet som kommunstyrelsen i Härryda kommun lovar att genomföra under 2021. Kommunen gör mycket mer än så, men just de här delarna ingår i satsningen Kommunernas klimatlöften.

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg med ett papper med undertecknade klimatlöften i handen, framför Agenda 2030-symboler på väggen i kommunhusets reception.

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg med klimatlöften inför 2021.

Härryda kommun arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling i regionen, där klimatfrågan är en av flera viktiga delar. Tillsammans med regionen, länsstyrelsen och alla kommuner i länet jobbar Härryda kommun för att minska klimatutsläppen med 80 procent till 2030. Samarbetet kallas för Klimat 2030 och det är inom ramen för detta som satsningen Kommunernas klimatlöften nu genomförs.

Löften för att förstärka klimatarbetet

Syftet med satsningen är att ytterligare förstärka klimatarbetet. Klimatlöftena består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Varje kommun bestämmer själva vilka och hur många löften de vill anta och därefter genomföra under 2021.

I Härryda kommun har kommunstyrelsen beslutat att anta fyra nya löften inför 2021 Det handlar om att införa en klimatstyrande resepolicy, ställa nya krav på förvaltningens fordon, mäta och följa upp förvaltningens cykelåtgärder samt införa nytt arbetssätt för återbruk av möbler.

– De här fyra åtgärderna känns bra att kunna utlova under 2021, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande. Vi gör redan mycket för att minska våra utsläpp, idag och på sikt, så de löften vi valt att anta är sådant som gör att vi tar kliv inom fler områden.

Insatser för en fossilfri kommun

Härryda kommun arbetar redan med flera av de områden som finns att välja på bland klimatlöftena. Kommunen ligger i framkant när det gäller klimatsmarta måltider och minskat matsvinn, erbjuder förnybara laddtjänster genom det kommunala bostadsbolaget Förbo, har minimerat förbrukningen av engångsartiklar de senaste åren, och all energi som kommunen producerar och köper in är förnyelsebar.

– Vi jobbar även på för att nå beslut som möjliggör större förändringar, menar Per Vorberg. Bland annat arbetar vi för att få till stationslägen i kommunen utmed den nya Götalandsbanan och på så vis öka möjligheten att resa hållbart. Vi planerar också för en ny stad där nya klimatsmarta tekniska lösningar kommer att användas från början. Ambitionen är att bygga Landvetter Södra fossilfritt i så lång utsträckning som möjligt.

Ordbild för satsningen "kommunernas klimatlöften"

Den 16 december lanseras kommunernas klimatlöften i ett direktsänt evenemang på Klimat 2030s webbplats. Där finns mer information om klimatlöftena och där kan du också se vilka löften andra kommuner har antagit.

Klimat2030.se/klimatloften Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling i Härryda kommun – Agenda 2030

Kontakt

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se
031-724 61 00 (vxl)

Amanda Östman, utvecklingsledare hållbar utveckling
amanda.ostman@harryda.se
031-724 88 43