Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 december 2021

Håll avstånd över storhelgerna

Folkhälsomyndighetens ser risk för en topp i smittspridningen av covid-19 och en belastad vård i januari. Nya restriktioner från 23 december ska minska antalet kontakter i samhället, i syfte att dämpa smittspridningen. Samtidigt behöver vi alla ta ansvar för att hålla avstånd och fira helger och ledighet med förnuft. Kommunen anpassar berörda verksamheter utifrån läget.

Folkhälsomyndigheten har infört flera tillfälliga åtgärder för att bromsa smittspridningen av covid-19. Alla som kan jobbar hemifrån rekommenderas att göra det. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Fritids- och föreningsaktiviteter för barn och unga ska fortsatt främjas och kan genomföras med vidtagna smittskyddsåtgärder, men läger och cuper avråds.

I Härryda kommun påverkas bland annat följande verksamheter av restriktionerna:

  • Kulturhus och bibliotek är öppna men besökare ombeds att hålla avstånd.
  • Evenemang i kommunens regi genomförs under anpassade former.
  • Studio 11 och 13 – kommunens mötesplatser för unga – tillämpar platsbokning igen, för att kunna begränsa antalet deltagare.
  • Vid uthyrning av kommunala samlings- och idrottslokaler informeras hyresgästerna om rådande restriktioner och vilket egenansvar som gäller. För privata tillställningar finns ett maxantal på 50 personer.

Inför terminsstarten i januari informerar skola, omsorg, kultur- och fritidsverksamhet om vilka förutsättningar och anpassningar som gäller då.

Kommunens vård- och omsorgsverksamheter har under hela hösten upprätthållit de försiktighetsåtgärder man haft sedan tidigare, vilket gör att några nya anpassningar inte behöver göras här.

Covid-19: Anpassningar i Härryda kommun

Håll dig uppdaterad och visa hänsyn

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer förändras utifrån det rådande läget, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som gäller just nu. Det viktigaste du kan göra enligt myndigheterna, är att:

  • Vaccinera dig med dos 1, 2 och 3 så snart du har möjlighet
  • Hålla avstånd och undvika trängsel samt använda munskydd där det ändå är risk för trängsel
  • Stanna hemma och testa dig vid symtom

Folkhälsomyndigheten: Nya restriktioner från 23 december Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer gällande fortsatta fritidsaktiviteter för barn och unga Länk till annan webbplats.