Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
16 november 2018

Förvaltningen utreder nya användningsområden
för nedlagda förskolor i Landvetter

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att iordningställa den före detta förskolan Borgåsen i Landvetter till boende för nyanlända barnfamiljer under två års tid.

Kommunstyrelsen tar ställning till förvaltningens utredning vid sitt sammanträde 26 november 2018.

Förvaltningen fick även i uppdrag att utreda möjligheterna att använda den före detta förskolan Lunnekullen för Lunnaskolans verksamhet och hur det i så fall kan finansieras.

Kommunstyrelsen tar ställning till förvaltningens utredning vid sitt sammanträde i januari 2019, preliminärt.

Bakgrund

Härryda kommun äger Lunnekullens fastighet, medan Borgåsen ägs av en privat fastighetsägare. Förskolorna står tomma sedan Västergärdets förskola invigdes 2017.

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsen var att tillfälligt upplåta båda lokalerna för bostäder till nyanlända, främst barnfamiljer.

Kontakt gällande Borgåsens utredning:
Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten
lena.lager@harryda.se, 031-724 61 00 (kontaktcenter)

Kontakt gällande Lunnekullens utredning:
Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur
paivi.malmsten@harryda.se, 031-724 61 00 (kontaktcenter)