Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 juni 2017
Lyssna

Förvaltningens budgetförslag

Den 13 juni 2017 överlämnade förvaltningen sitt förslag till budget/plan 2018-2022. Förslaget är ett underlag för de politiska beslut och prioriteringar som kommer att ske under hösten och som avslutas med beslut i kommunfullmäktige den 13 november 2017.

Förslaget innehåller stora investeringar och måttligt ekonomiskt resultat, vilket kan göra det svårt att nå alla finansiella mål under samtliga år. Samtidigt som det ekonomiska överskottet är tillfredsställande sett i ett längre perspektiv föreslås bland annat satsningar på ökat bostadsbyggande.

Förvaltningens budgetförslagPDF

Kontakt

Bo Ekström, ekonomichef
031-724 63 34
bo.ekstrom@harryda.se