Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 september 2019
Lyssna

Förtydligande av uppdrag om Internationella Engelska Skolan

Kommunstyrelsen har förtydligat sitt uppdrag till förvaltningen om att ta fram en avsiktsförklaring med syfte att verka för att Internationella Engelska Skolan ska kunna etablera sig i Härryda kommun. Förtydligandet kom genom ett beslut på kommunstyrelsen 25 september.

”Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska Skolan (IES) på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats.”

Anledningen är att den politiska majoriteten tillsammans med förvaltningen och Skanska tittar på flera möjliga platser i Mölnlycke för etablering av Internationella Engelska Skolan och kommunstyrelsen vill i och med beslutet förtydliga att en avsiktsförklaring kan gälla Högadalskolans fastighet - eller en annan plats.

Bakgrund

Bakgrunden till kommunstyrelsens uppdrag är att kommunen är i behov av att bygga nya skolor och att den politiska majoriteten vill bredda utbudet med fler skolalternativ och andra utförare än kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj i år att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en avsiktsförklaring för att Internationella Engelska Skolan (IES) ska etablera sig i kommunen, ett uppdrag som nu alltså har förtydligats.

Hur ser processen ut framåt?

I dialog med Skanska och Internationella Engelska Skolan tittar alltså kommunen flera möjliga platser i Mölnlycke, parallellt med att arbetet med en avsiktsförklaring pågår.

När avsiktsförklaringen är på plats följer ytterligare utredningar och processer kring exempelvis byggnation, bygglov och andra grundläggande förutsättningar för att det ska vara möjligt att skapa en ny skola. Först därefter fattas beslut. Internationella Engelska Skolan måste även söka och få tillstånd från Skolinspektionen för att få starta verksamhet i Härryda kommun. En ny skola beräknas kunna starta tidigast höstterminen 2022.

Information publiceras så fort det finns något nytt att berätta om processen.

Läs även nyheten från 4 september om vad en avsiktsförklaring innebär och hur förvaltningen tänker kring Högadalsskolans eventuella påverkan

Kontakt

För frågor kring kommunstyrelsens beslut:
Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se

För frågor om förvaltningens uppdrag och avsiktsförklaringen:
Peter Lönn, kommundirektör
peter.lonn@harryda.se

För frågor som rör verksamheten på Högadalsskolan:
Päivi Malmsten, sektorchef för utbildning och kultur
paivi.malmsten@harryda.se