Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
30 maj 2018
Lyssna

Fortsatt eldningsförbud

Det är fortsatt eldningsförbud inom kommunerna Härryda, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille och Lerum (Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde).

Den senaste tidens torka ligger bakom beslutet och förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.

När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

Läs mer om vad eldningsförbudet innebär länk till annan webbplats

Räddningstjänsten Storgöteborglänk till annan webbplats

Om förbudet och eventuell överklagan

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Kontakt

Per-Arne Larsson, säkerhetschef
per-arne.larsson@harryda.se
031- 724 61 00